[Part_Header]

اخبار

28مهرکارگاه های همایش
  • 410
  • .
  • .

کارگاه‏ های آموزشی یکی از اثربخش‏ ترین گونه‏ های آموزش در عصر حاضر است. برگزاری کارگاه‏ های آموزشی به شیوۀ مشارکتی فراخواندن مخاطب به آموزش و ارزش‌ نهادن به نیازها و خواسته‏ هایش در جلو بردن اهداف آموزشی است. کمیته برنامه ریزی همایش ملی آمادگی جسمانی در توان رزم  با رویکرد  علوم ورزشی و پزشکی در نظر دارد مطابق برنامه  کارگاه های آموزشی در  بهمن ماه 98 در حاشیه همایش  برگزار نماید.

ردیف

عنوان کارگاه

1

کارگاه مقدماتی CPET  (تست ورزش قلبی ریوی )

2

کارگاه ارزیابی توان رزم

3

کارگاه مدیریت کنترل وزن

4

کارگاه سنجش ترکیبات بدن

5

کارگاه تحلیل حرکتی ویژه تکالیف نظامی

6

کارگاه روش های نوین تمرین در ارتقاء آمادگی جسمانی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

ساختار

لینک های مرتبط

تماس با ما